Bezpečnost je při práci zásadní!

bezpečnost práce
Bezpečnost je při práci zásadní!

Shodneme se jistě na tom, že zajištění bezpečnosti na jakémkoliv pracovišti je důležitou součástí povinností každého zaměstnavatele. Téměř ve všech sférách pracovních činností a ve všech oborech mohou nastat situace, kdy je třeba ochránit zdraví zaměstnanců, zajistit bezrizikový kontakt pro návštěvníky, zkrátka zabezpečit bezproblémový chod aktivit ať už výrobních, obchodních či kancelářských.

Je nanejvýš důležité upravit každé pracoviště tak, aby bylo v souladu s požadavky BOZP neboli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navíc jde také o patřičnou informovanost pro návštěvy, hosty či například pacienty nemocnic.

Obsah

Bezpečnostní značky jsou základ!

V široké nabídce bezpečnostních prvků jsou nejjednodušší různé ikonografické značky. Jsou zcela srozumitelné a použitelné univerzálně do jakéhokoliv prostředí. Bez obav je lze umístit do kancelářských budov, výrobních hal, dílen i skladových prostor.

Jejich pomocí lze snadno upozornit na možné nebezpečí, nízké stropy, nerovnosti či špatně viditelný poslední schod nebo únikové východy. Upozorní na různé další skutečnosti – zákaz kouření či vstupu, informují o umístění lékárničky nebo naznačí polohu hasicího přístroje či požární hadice. Jedná se o značení, které odpovídá evropským a mezinárodním normám, a je jednoznačně rozpoznatelné bez ohledu na jazyk a místo použití.

Kromě toho se dle potřeb konkrétního pracoviště doporučují různé výstražné či vytyčovací, případně protiskluzové pásky anebo značkovací spreje.

Nevstupujte prosím!

Různé prostory, kam je žádoucí nevstupovat, lze jednoduše označit vymezovacími sloupky. Zatímco ve vstupních halách obchodních či kancelářských center a recepcí budou třeba elegantní nerezové modely s textilními provazy, ve skladech či průmyslových objektech se hojně využijí zahrazovací sloupky s bezpečnostními řetězy nebo pásy ve výstražných barvách. Na zákaz vstupu nebo vjezdu může upozornit i roztahovací zábrana nebo dopravní kužel.

Zahrazovací sloupky se často používají pro dočasné ohraničení nebo uzavření cest a jiných prostorů. Lze je tedy snadno přemisťovat, i když za účelem větší stability je možné je k podlaze připevnit pomocí hmoždinek. Obvykle jsou vyráběné z plastu a v reflexních barvách a v případě nouze jdou snadno přejet, ohnou se a navrátí do původní polohy, aniž by došlo k poškození vozidla nebo představovaly nebezpečí pro řidiče. Nemají pochopitelně takovou životnost jako klasické kovové parkovací sloupky, a proto se doporučují pouze na krátkodobé použití, např. jako výstrahu.

Výstražné kužely mají konický tvar, a tím pádem jsou stohovatelné, takže nezaberou mnoho místa, ani když nejsou zrovna používány. Nejedná se pouze o zábrany používané ve venkovních prostorách, kde informují o právě probíhajících pracích či omezení v dopravě, ale právě jako informační zátarasy v různých skladech a logistických nebo výrobních halách.

Ochrana v průmyslových provozech a skladech

Pokud v nějakém prostoru hrozí skutečné nebezpečí a nelze spoléhat pouze na optickou zábranu, je vhodné zvolit ochranné oplocení, které fyzicky zabrání zaměstnancům a nepovolaným osobám ve vstupu do určitých prostor. Je samozřejmě třeba jednotlivé části oplocení správně pospojovat a celý prostor nakonec uzamknout. Další možností vymezení prostoru jsou drátěné dělicí stěny.

Různé ochranné prvky mohou zabránit nehodě v nepřehledných úsecích mezi regály. Pro ochranu samotných regálů proti nárazu se doporučují kovové či betonové zábrany různých rozměrů a provedení. Ke zmírnění poškození regálu, například manipulační technikou, pomohou i pěnové nástavce.

Dobrý rozhled pro lepší bezpečnost

Dopravní zrcadla logicky minimalizují riziko nehody, tudíž se velice osvědčila především v silniční dopravě, ale mohou také výrazně zvýšit bezpečnost provozu v areálu společností. Křížení dopravních cest na venkovním prostranství, ve výrobě nebo skladu bývají často velmi nepřehledné. Mohou se zde pohybovat jak přecházející lidé, tak vysokozdvižné vozíky a další manipulační prostředky. Přestože umístění průmyslových zrcadel v areálu společnosti není povinné, je to otázka bezpečnosti zaměstnanců, na kterou by zaměstnavatel měl brát ohled.

V závislosti na modelu jsou průmyslová zrcadla opatřeny různými pozorovacími úhly. Kulatá a obdélníková panoramatická zrcadla jsou například ideální pro kontrolu vstupních prostor a východů. Čím větší je plocha zrcadla, tím větší je pozorovací úhel.

Dopravní a průmyslová zrcadla jsou obvykle vyráběna z akrylátu či jiného typu plastu. Lze je jednoduše připevnit ke stěnám, sloupům nebo na stropy. Průmyslová zrcadla jsou zpravidla nerozbitná a odolná vůči povětrnostním vlivům a díky tomu jsou vhodná pro umístění do interiéru i exteriéru. Jsou tudíž výrazným pomocníkem při kontrole provozu ve skladech, dílnách i na parkovištích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *