Bodyshopping Outsourcing

Body shopping je postup, kdy nejčastěji firmy zabývající se informačními technologiemi nabízejí ostatním firmám svoje pracovníky pro zajištění technologických procesů. Někdy je nazýván také personálním outsourcingem.

Proč volit body shopping?

Hledání vlastních zaměstnanců je obtížné. Obzvláště při současné ekonomické situaci, kdy nezaměstnanost dosahuje rekordně nízkých úrovní. Navíc zaměstnat interního zaměstnance zdaleka není vhodným řešením pro všechny situace. Informační technologie jsou značně proměnlivým oborem, proto se mnoha firmám jednoduše nevyplatí vytvářet pro ně vlastní oddělení a budovat tyto kompetence interně. Zaměřují se raději na zdokonalování svého „core business“, tedy hlavní činnosti.

Firmy jako VIP Trust, které se na technologické služby specializují, pak takovýmto firmám nabízejí pokrytí těchto kompetencí ve formě externistů. Tento fenomén se nazývá „body shopping“, což by se do češtiny dalo přeložit asi nejspíše jako „obchod s těly“. Nejedná se samozřejmě o obchod s bílým masem, ale o nákup pracovního času externích pracovníků pro zajištění technologických procesů, činností nebo projektů.

Typické role nabízené v rámci bodys shoppingu

V rámci bodyshoppingu jsou nejčastěji nabízeny následující role:

  • Projektový manažer – plánování, synchronizace jednotlivých činností, sběr požadavků, analýza rizik a jejich minimalizace, dohlížení nad realizací… Existuje mnoho činností, které by dobrý projektový manažer měl zvládat, tak aby projekty byly realizovány za dodržení rozpočtu, termínů i kvality.
  • Programátor – realizace celých aplikací nebo nových funkcionalit u stávajících aplikací spadá do kompetencí programátorů. Těch je na projekt často potřeba více.
  • Administrátor – zajišťuje správu IT prostředí zákazníka.
  • Webmaster – strategický poradce starající se o změny designu i zajištění odpovídající návštěvnosti webových stránek. Má odpovědnost za změny obsahu i struktury stránek.
  • Testování – vývoj software je složitá disciplína a kvalita je zásadní. Testeři mohou pohlídat bezpečnost i funkčnost aplikací a pomohou vám rozhodnout, zda je aplikaci možné vypustit do světa.
  • Technická podpora – zajišťuje hot-line podporu pro uživatele nebo pomáhá za pomoci vzdáleného přístupu či přímo u uživatelů.
  • Podpůrné činnosti – další aktivity související s digitalizací společnosti.

Výhody použití body shoppingu

Zásadní výhodou body shoppingu je flexibilita. Zaměstnance je možné si propůjčit na definovanou dobu, zároveň je prostor pro to si definovat, jaké specifické vstupní znalosti bude potřebovat. Obvykle je rychlejší nežli hledání vlastních zaměstnanců, dokáže tedy pokrýt potřeby vznikající z okamžiku na okamžik a zároveň pokud potřeba pomine, je snadnější je uvolnit.

Další výhodou je, že při nákupu odborníka máte jasně danou cenu, ať už se jedná o hodinovou sazbu nebo denní, měsíční či jednorázovou odměnu. Dalším přínosem je absence administrativy spojené s náborem i zaměstnáním každého interního zaměstnance, protože o pracovníka se stará poskytovatel. Nemusíte tedy řešit zákonné povinnosti, jako jsou odvody, pojištění nebo třeba nemocenská. A pokud by vám propůjčení jednoho IT zaměstnance nestačilo, firmy jako VIP Trust vám dokáží zajistit i celý tým. Ten pro vás pak může pracovat in-house, tedy přímo u vás v kancelářích. Je vám tak vždy po ruce, když je potřeba.

Pro příklady toho, kde se dá outsourcing využít, se podívejte na naše články o Testování, Vývoji mobilních aplikací či Vývoji webových aplikací.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *