Jak rychle založit s.r.o.?

Založit vlastní společnost s ručením omezeným není úplně jednoduché. Co vše je zapotřebí a jak dlouho celý proces trvá?

Obsah

Proč je společnost s ručením omezeným tak oblíbená

Společnost s ručením omezeným platí v Česku za jednu z nejoblíbenějších forem obchodní společnosti. Platí to zejména pro drobné a střední podnikatele.

Společně s akciovou společností řadíme s.r.o. mezi tzv. kapitálové obchodní společnosti. Společníci jsou v ní tedy účastni formou poskytnutého kapitálu. Osobně účastnit činnosti společnosti se nemusejí, jsou ale povinni majetkovou účastí.

Výhodou společnosti s ručením omezením je zejména oddělení majetku společníků od majetku společnosti a nízké riziko ručení společníků za závazky společnosti.

Jak na založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezením obnáší některé zásadní kroky:

Sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy

Společnost je založena sepsáním zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy v případě, že existuje více zakladatelů.

Tento dokument musí být opatřen podpisem a je vyžadována rovněž forma notářského zápisu. Uvedena v něm povinně mají být jména a bydliště nebo sídla všech společníků, sídlo společnosti, obchodní jméno, předmět podnikání i vzájemné podíly.

Splacení základního kapitálu v bance

Založení účtu v bance bude následovat až po úvodním kroku, protože bance musíte originál zakladatelské listiny či společenské smlouvy poskytnout.

Poté můžete složit základní kapitál v příslušné výši a banka vám tuto skutečnost i potvrdí. Pro jednoho zakladatele to může být už od 1 koruny, nicméně se obecně doporučuje volit základní kapitál vyšší, neboť výše vkladu se zapisuje do obchodního rejstříku. Je tedy potřeba, aby částka působila důvěryhodně.

Návštěva živnostenského úřadu

Nově vznikající společnost pro svou činnost potřebuje živnostenské oprávnění. To se bude lišit podle typu podnikání, složitější je vyřízení koncesované živnosti, naopak bez problémů zařídíte volnou živnost.

Vybrat si vždy musíte minimálně jeden předmět podnikání. Jako předmět podnikání můžete uvést i činnost, ke které živnostenské oprávnění potřeba není, čímž celý proces o přibližně týden dokážete zkrátit.

Zápis do obchodního rejstříku

Se všemi potřebnými dokumenty se následně můžete vydat k rejstříkovému soudu, který vám společnost zapíše do obchodního rejstříku. Podobný krok lze učinit u notáře.

Dodržet návaznost jednotlivých kroků je důležité, neboť k návrhu na zápis do obchodního rejstříku musíte doložit příslušná oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncese). Samotný zápis se však může protáhnout až na několik měsíců.

Návštěva finančního úřadu

Svou strastiplnou „pouť“ ukončíte registrací na finančním úřadu. Na to máte celkem 30 dnů od zápisu nově vzniklé společnosti do obchodního rejstříku.

Zapomenout na to určitě nesmíte kvůli dani z příjmu. Možná vás však potká i platba silniční daně nebo DPH. K platbě DPH se můžete registrovat i dobrovolně, ovšem pozor, pak se založení s.r.o. dále protahuje.

Jak dlouho založení s.r.o. trvá

V průměru zabere v tuzemských podmínkách 2 až 6 týdnů, v některých případech dokonce ještě déle. Existuje však způsob, jak vstup do podnikání urychlit.

Možností je pořídit si takzvaně předzaloženou společnost. Ready-made společnost, jak se tato firma také často nazývá původním anglickým termínem, je funkční obchodní společnost vhodná k okamžitému podnikání. Výhodou je tak především úspora času.

Další možností kromě koupě „hotové“ firmy je i založení s.r.o. na klíč. Prakticky to znamená, že si už založenou společnost nekoupíte, ale specializovaná firma ji pro vás založí sama, čímž vám ušetří výše popsaný proces.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *