Jak si vypočítat čistou mzdu?

Někomu bude možná toto téma připadat nudné a neužitečné, avšak čas od času je velmi zajímavé podívat se na svoji výplatní pásku a podrobněji ji prozkoumat. Každý chce přece vědět, za co je placený, případně kolik si z vaší výplaty strhne stát nebo jiné instituce.

Jak vypadá výplatní páska?

Výplatní páska obsahuje základní mzdu, tedy součin vašich odpracovaných hodin a hodinové mzdy, tedy v případě, že jste odměňováni časovou mzdou. Dále pak hrubou mzdu, odvody zdravotního a sociálního pojištění a samozřejmě také zálohy na daň. K ní je potřeba zjistit takzvaný daňový základ – neboli superhrubou mzdu, kterou najdete ve výplatní pásce taktéž. Jestliže se pak podíváte úplně na závěr, naleznete tu nejdůležitější položku – a to čistou mzdu. Tedy částku, která se následně obvykle ocitne na vašem kontu.

Jak si tedy vypočítat čistou mzdu?

Výpočet samotné čisté mzdy není zase tak složitý, avšak velmi zdlouhavý. Proto se podíváme jen na jeho kostru. Základem je hrubá mzda, od které se odvíjí všechny ostatní položky. Z ní se pak počítá pomocí procentových výpočtů odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. Stejné položky se však počítají také za zaměstnavatele a ty tvoří základ pro vypočtení zálohy na daň. Od této hodnoty se následně mohou odečítat slevy z daně a případná daňová zvýhodnění. Může se klidně stát, že se dostanete do plusových hodnot, tudíž nebudete žádnou daň odvádět.

Na co si dát pozor?

Samotný výpočet není matematicky nijak složitý, avšak je potřeba se u něj plně soustředit. Jediná chyba se totiž může zle projevit v celém postupu. Zvýšené pozornosti proto dbejte zvláště u odvodů, kde se pracuje s procenty. Častá chyba se také objevuje u superhrubé mzdy, pokud ji zapomenete zaokrouhlit nahoru na celé stokoruny.

Jestliže si chcete zkontrolovat hodnoty na výplatní pásce, nyní již víte, jak na to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *