Negativní vlivy tuzemské ekonomiky pobízí Rusňákovu DRFG investovat v zahraničí

U investic je pro DRFG důležitá energetická náročnost budov. Musí mít jistotu, že budovu koupí už ve stavu, který je pro ně uspokojivý nebo že existuje možnost, jak se do takového stavu dostat. Tímto se nyní velmi zabývají při akvizicích. Neopomínají ale i na nemovitosti, které jsou již v portfoliu. Skupina si nechala udělat energetický audit a vyhodnotila, že na některých nemovitostech musí zapracovat, aby portfolio bylo dlouhodobě energeticky efektivní.  

Je zájem o udržitelnost projevem sociální či ekonomické zodpovědnosti?

Často hraje zásadní roli při rozhodování potenciálních zájemců, jestli se stanou nájemníky dané nemovitosti, protože se vždy dívají na součet nájmu a poplatků za energie. Pakliže je skupina schopna zredukovat účet za energie, mají větší šanci, že nájemce zůstane nebo podepíše novou nájemní smlouvu. Skupina vždy zohledňuje ekonomickou stránku investice a snaží se nastavit zefektivnění budovy tak, aby ekonomicky dávalo smysl.

Jižní Morava – region s druhým největším počtem brownfieldů

Rusňákova DRFG se zaměřuje na brownfieldy v intravilánu měst. Hlavní výhodu shledávají v tom, že development neprobíhá na úkor zeleně, ale revitalizuje se nějaké místo, které obvykle není v dobrém stavu. Zároveň místo neexpanduje za své současní hranice, ale zahušťuje se uvnitř, což je určitě žádoucí, protože to má řadu pozitivních synergií pro jeho chod počínaje dopravou.

Brownfieldy mívají zajímavou polohu, ale často majetkoprávní či ekologické zátěže

Náklady na odstranění ekologických zátěží jsou dnes enormní, tudíž lidé v DRFG si historii brownfieldu vždy důkladně prověřují a v akvizičním procesu jsou hodně opatrní. Často proto z těchto důvodu při akvizicích přestanou mít o danou lokalitu zájem.

Zdárnou výjimkou, na kterou je DRFG právem hrdá, je velký projekt v Olomouci. Jde o lokalitu poblíž vlakového nádraží, smyčky tramvaje a páteřní komunikace, tedy s dobrou dopravní dostupností, navíc relativně v centru města. Léta tam byl brownfield a město mělo potřebu s tím místem něco udělat. DRFG zde naplánovala víceúčelový projekt a s developerskými partnery ho zrealizovala.

Negativní vlivy na vývoj ekonomiky

Česko se potýká s drtivou inflací, která se týká ve velkém stavebních materiálů, ceny energií raketově rostou, zdražuje financování kvůli růstu úrokových sazeb. Do ekonomiky projektů se promítá zvýšení stavebních nákladů, které už ale v současnosti nerostou, ale naopak začínají mírně klesat. Další položkou jsou bankovní úvěry, a na ty jsou náklady oproti minulosti zhruba trojnásobné. Jenom tyto dvě položky marži redukují tak podstatným způsobem, že v mnoha městech České republiky se nelze dostat na uspokojující úroveň zisku.

V DRFG Davida Rusňáka se proto rozhodli alokovat více peněz na investice v zahraničí. Český trh je pro skupinu důležitý, protože jsou česká investiční skupina, a jakmile zahlédnou nějakou korekci nákladů, určitě investiční aktivity v tuzemsku opět navýší.

Autor: Michal Pecka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *