Řidič z povolání a řidič referent: Poznáte rozdíl?

Zákon je k zaměstnavatelům nekompromisní a ukládá jim řadu povinností. Mimo jiné i zajištění školení řidičů. V praxi je však třeba rozlišit, zda jde o školení řidičů z povolání nebo řidičů referentů. Pokud se v legislativě nevyznáte, přečtěte si následující informace.

Kdo je řidič referent?

Řidič referent je každý zaměstnanec, který je během pracovní doby za volantem nějakého vozidla. Zda se jedná o služební nebo osobní vůz, zákon neřeší. Podstatné není ani doba strávená řízením. Do kategorie řidičů referentů patří také zaměstnanci, kteří řídí dopravní prostředek mimo pozemní komunikace – např. ve firemním areálu.

roler.cz_king-skoleni_cz_01

Kdo je řidič z povolání?

Zaměstnanec, který má řízení automobilu pevně zakotveno ve smlouvě, je řidič z povolání. Ke své práci potřebuje jak řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu motorového vozidla, tak i profesní průkaz. Ten získá v rámci povinného školení profesní způsobilosti, které musí podle zákona absolvovat jednou ročně v akreditovaném školicím středisku nebo autoškole. Problematikou řidičů z povolání se zabývá Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak je to se školením referenčních řidičů?

Školení řidičů referentů je poměrně ošemetná záležitost. Podle Zákoníku práce musí zaměstnavatel zajistit školení o právních a ostatních předpisech, aby zajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Znění zákona je ale natolik obecné, že není jasné, jak by mělo školení probíhat a co přesně by se měli účastníci dozvědět.

Je tedy pouze na zaměstnavateli, zda vybere kvalitně zpracované školení BOZP. Podle inspektorátu práce by ke školení mělo docházet minimálně jednou za tři roky, ideálně pak jednou za dva roky. Školitelem by měla být osoba odborně způsobilá – metodik, poradce nebo organizátor pro oblast BOZP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *