Podmínky použití

Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek www.roler.cz třetími subjekty (uživateli).
Majitelem a provozovatelem internetových stránek je Roler.cz.

Uživatel bere na vědomí,že obsah a struktura internetových stránek Roler.cz jsou chráněny autorským právem.Informace na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatele.Jakékoli jiné užití obsahu internetových stránek Roler.cz než pro osobní potřebu, např. jejich další kopírování,zpracování či úprava,je zakázáno.Je zakázáno spojovat obsah internetových stránek Roler.cz s jinými autorskými díly či databázemi.Je zakázáno informace uvedené na internetových stránkách Roler.cz archivovat,rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti,využít je k systematickému zpracování,vytváření databází a k činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu,je také zakázáno.V případě zájmu o jiné užití informací uvedených na internetových stránkách Roler.cz se informujte u Roler.cz prostřednictvím e-mailu.

Veškeré informace na stránkách Roler.cz mají informativní charakter,nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy či jinou pobídku,výzvu.Obsah internetových stránek Roler.cz byl získán ze zdrojů,které Roler.cz považuje za spolehlivé a důvěryhodné,i přesto nemusí být správný,kompletní a aktuální. Vzhledem k tomu,že informace mají sloužit především k získání obecného a základního pohledu na dané téma,mohou být informace zjednodušeny.

Roler.cz si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit či odstranit část obsahu internetových stránek.

V případě nefunkčnosti internetových stránek Roler.cz se můžete obrátit přímo na Roler.cz prostřednictvím e-mailu.

Roler.cz neodpovídá za správnost,úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek.Roler.cz nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování internetových stránek Roler.cz a neodpovídá za případné ztráty či škody vzniklé připojením a užíváním internetových stránek Roler.cz a škody vzniklé z důvodu jejich částečné nefunkčnosti či z nemožnosti využít jejich obsah.Roler.cz neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené jakýmkoli použitím informací uvedených na internetových stránkách organizační složky Roler.cz.

Roler.cz neodpovídá za obsah internetových stránek,ze kterých je možné se připojit na inter­ne­to­vé stránky Roler.cz.Roler.cz také neodpovídá za závazky osob,které nabízí,poskytují či zprostředkovávají služby na takových internetových stránkách. Roler.cz neodpovídá za reklamu prováděnou třetí osobou prostřednictvím internetových stránek Roler.cz.Roler.cz neodpovídá za obsah či případnou nefunkčnost internetových stránek,které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek Roler.cz.Roler.cz také neodpovídá za závazky osob,které nabízí,poskytují či zprostředkovávají služby na takových internetových stránkách.

Roler.cz schraňuje a zpracovává pouze takové osobní údaje,jež uživatel dobrovolně poskytne,a to především v těch případech,kdy je přístup na některé části internetových stránek Roler.cz podmíněn registrací,tj. v případě založení účtu.Jedná se o osobní údaje toho rozsahu: jméno a příjmení,e-mail,
telefonní číslo,pohlaví,město,IP adresa a to pro účel založení a trvání existence účtu.

Roler.cz zpracovává osobní údaje vždy v souladu s charakterem poskytované služby.Takto poskytnuté osobní údaje budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje nebudou Roler.cz zveřejněny ani distribuovány dále.

Na uvedenou e-mailovou adresu v případě zřízení účtu může Roler.cz zaslat uživateli obchodní sdělení určené k podpoře produktů nebo služeb Roler.cz.Uživateli je přitom v rámci každého takovéhoto sdělení vždy umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení.

V případě zániku registrace či zrušení účtu budou shromážděné osobní údaje likvidovány,ledaže povinnost uchovat údaje vyplývá ze zákona.Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb.,zejména právo na informace podle §21 uvedeného zákona.

Platnost a účinnost podmínek je dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách Roler.cz.

Nesouhlasíte-li s výše uvedenými podmínkami pro použití internetových stránek Roler.cz,opusťte tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte,neboť vstupem na internetové stránky Roler.cz souhlasíte s těmito podmínkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *