Praha hostila Evropskou klastrovou konferenci 2022

V Praze se od 26. do 27. září 2022 uskutečnil osmý ročník Evropské klastrové konference. Na akci se sešli manažeři klastrů, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, kteří diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Konference se zaměřila na výzvy týkající se posílení role a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Praha hostila Evropskou klastrovou konferenci 2022 v rámci českého předsednictví Rady EU. Letošní ročník se zaměřil na to, jak mohou evropské klastry, včetně malých a středních podniků v nich, přispět k zelené a digitální transformaci a také zlepšit odolnost ekonomiky EU. Více než 600 účastníků na místě z přibližně 40 zemí diskutovalo o tématech vyplývajících z aktualizované průmyslové strategie EU a jejího provádění v praxi. V centru pozornosti byly i otázky, kterým se věnuje české předsednictví, především energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU, s tématy jako urychlení procesů dekarbonizace, digitalizace a automatizace evropského průmyslu.

Během 2 dnů měli účastníci možnost na místě navštívit rozsáhlou výstavu s 30 stánky, zúčastnit se debat, panelů, propojovacích akcí a B2B setkání, stejně jako interaktivních breakout sessions.

Akci zahájili zástupci EU a představitelé české vlády

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla ve svém úvodním slovu uvedl: „Konference se koná v naléhavé době, kdy čelíme vážným výzvám: dopady pandemie Covid-19 následované krizí na energetickém trhu rozbouřeném kvůli ruské invazi. Ukrajiny. Česká republika jako předsednická země v Radě EU cítí zvláštní odpovědnost za nalezení společných řešení na evropské úrovni, jak krizi zvládnout a snížit negativní dopady na evropské podniky a občany.

Marian Piecha, náměstek Sekce fondů EU a digitální ekonomiky MPO ČR, zdůraznil roli klastrů: „Flexibilita a spolupráce jsou zásadní pro řešení společných problémů EU ve společném evropském zájmu. Klastry jsou skvělým nástrojem pro spolupráci, spojují lidi a jsou užitečné zejména v dodavatelských řetězcích.

Ulla Engelmann, Head of Unit Industrial Forum, Alliances, Clusters, DG GROW, vysvětlila, co je současnou prioritou: „Klastry v nedávné covidové krizi prokázaly, jak silné mohou být jejich sítě při přizpůsobování se novým požadavkům, přetvářet hodnotové řetězce – sílu klastrů lze v současném prostředí využít ještě více. Cíl cest k tranzici představuje akční plán pro tranzici průmyslových ekosystémů, který nakonec povede k projektům spoluvytvářeným Evropskou komisí, členskými státy a příslušnými zainteresovanými stranami. Prioritou jsou ekosystémy a odvětví, které naléhavě potřebují tranzici, aby zůstaly konkurenceschopné, jako jsou energeticky náročná průmyslová odvětví a stavebnictví, stejně jako odvětví zasažená krizí, jako je cestovní ruch a mobilita.

Jakub Boratynski shrnul: „Klastrové politiky a programy se rodí jako snaha zvýšit konkurenceschopnost v daném teritoriu. Politika obvykle prochází různými fázemi, její význam kolísá v politické agendě a nakonec se vyvíjí.“

Ocenění EU Cluster Conference 2022

Evropská komise s podporou European Cluster Collaboration Platform (ECCP) oznámila vítěze svých každoročních klastrových cen na základě online hlasování klastrové komunity a poté účastníky konference přímo na místě. Titul „European Cluster Manager of the Year“ získala Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene, klastrová manažerka AgriFood Litva. Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene během akce uvedla: „Klastry přicházejí s novými aktivitami, rolemi a úkoly, aby posílily hodnotové řetězce. Pokud potřebujeme vytvořit klastrové politiky nebo přitáhnout pozornost vlád, musíme ukázat hodnotu, kterou přinášejí.“ Ocenění „European Cluster Partnership of the Year“ získal projekt S3Food, který usnadňuje implementaci inovativních digitálních řešení v potravinářském průmyslu.

O Evropské platformě pro klastrovou spolupráci (ECCP)

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je živá online komunita, která pomáhá klastrovým organizacím v celé Evropě i mimo ni propojovat se, komunikovat a spolupracovat. Poskytuje unikátní jednotné kontaktní místo pro novinky, příležitosti a spolupráci pro průmyslové klastry v celé Evropě, čímž zvyšuje viditelnost a ukazuje dopad evropských klastrů na špičková průmyslová odvětví a rozšiřující se trhy po celém světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *