Jakou má historii Velká Británie?

Velká Británie, ostrov ležící na severozápadě Evropy, je zemí s bohatou a složitou historií, která sahá tisíce let do minulosti. Od pravěkých období, přes římskou nadvládu, středověké království, průmyslovou revoluci až po současnost, každá éra přispěla k formování dnešní moderní a multikulturní společnosti. Pojďme se podívat na klíčové momenty, které ovlivnily historii Velké Británie.

Tip: Při cestě do Velké Británie nezapomeňte, že zde se platí britskou librou (GBP). Před odjezdem si zkontrolujte aktuální kurz libry vůči vaší měně, abyste měli představu o tom, kolik budete za své výdaje skutečně platit.

Pravěk a doba římská: Historie Britských ostrovů začíná v pravěku, kdy byly osídleny lovci a sběrači po poslední dobově ledové. V době bronzové a železné se na ostrovech rozvíjely pokročilé kultury, které zanechaly památky jako je Stonehenge. V roce 43 n. l. Římané pod vedením císaře Claudia začali dobývat území dnešní Anglie a založili provincii Britannia. Římská nadvláda trvala přibližně 400 let a zanechala po sobě řadu staveb, silnic a měst, včetně Londýna.

Středověk: Po odchodu Římanů byla Británie napadena germánskými kmeny Anglů, Sasů a Jutů, což vedlo k vytvoření několika království. V 9. a 10. století byly ostrovy často napadány Vikingy. V roce 1066 dobyl Anglii normanský vévoda Vilém Dobyvatel, což mělo za následek hluboké změny ve společnosti, jazyce a kultuře. Středověk byl také obdobím vzniku anglického parlamentarismu a významných konfliktů, jako byly války se Skotskem a Francií.

Tudorovci a Stuartovci: V 16. století nastoupila na trůn dynastie Tudorovců, která zahájila období náboženských reforem a založila Anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. dosáhla Anglie kulturního rozkvětu a stala se námořní velmocí. V 17. století došlo k občanské válce mezi králem a parlamentem, která vyvrcholila popravou krále Karla I. a krátkým obdobím republiky. Po restauraci monarchie v roce 1660 a následném období vlády Stuartovců došlo v roce 1688 k „Slavné revoluci“, která omezením pravomocí monarchie položila základy moderní parlamentní demokracie.

Průmyslová revoluce a imperiální éra: 18. a 19. století bylo obdobím průmyslové revoluce, která radikálně změnila britskou společnost a ekonomiku. Velká Británie se stala „dílnou světa“ a největší imperiální mocností, jejíž kolonie a dominia se rozkládaly na všech kontinentech. Toto období bylo také svědkem významných sociálních reforem a postupného rozšiřování volebního práva.

20. století a současnost: Ve 20. století čelila Velká Británie dvěma světovým válkám, které měly hluboký dopad na zemi a její postavení ve světě. Po druhé světové válce došlo k postupnému rozpadu britského impéria a přechodu k multikulturní společnosti. V posledních desetiletích se Velká Británie potýkala s otázkami evropské integrace a v roce 2016 se rozhodla opustit Evropskou unii, což otevřelo novou kapitolu v její dlouhé a pestré historii.

Kdy byla založena Anglikánská církev?

Anglikánská církev byla založena v roce 1534, když se anglický král Jindřich VIII. rozhodl odtrhnout anglickou církev od papežské autority Římskokatolické církve. Tento krok byl motivován osobními i politickými důvody, zejména královou touhou rozvést se se svou první manželkou Kateřinou Aragonskou a oženit se s Annou Boleynovou. Založení Anglikánské církve, také známé jako Církev Anglie, bylo klíčovým momentem anglické reformace a mělo hluboký dopad na náboženský, politický a sociální vývoj Anglie.

Co byla Slavná revoluce?

Slavná revoluce, která se odehrála v roce 1688, byla bezkrvavým převratem, při němž byl anglický král Jakub II. svržen a na trůn nastoupili Vilém Oranžský a jeho manželka Marie, dcera Jakuba II. Tento převrat měl zásadní význam pro britskou historii, neboť vedl k omezení monarchické moci a posílení role parlamentu. Slavná revoluce tak položila základy britské konstituční monarchie a parlamentní demokracie, jejíž principy ovlivnily vývoj demokratických systémů po celém světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *