93 % marketérů používá placenou reklamu na Facebooku: Jaká jsou pravidla a omezení? 

Většina budoucích zákazníků firem se o nabídce jejich služeb nebo produktů dozví díky reklamě. Reklama je proto nepostradatelnou součástí podnikání a prodeje. Má ale také různá omezení. Jaké jsou obecné podmínky pro reklamu, jak se nesmí skrz reklamu komunikovat a jaké oblasti jsou v reklamě regulovány? Na to se podíváme vdnešním článku. 

Jaká je funkce reklamy 

Funkcí reklamy je ovlivňování spotřebitele scílem dosáhnout požadované konverze, nejčastěji nákupu. Reklama informuje o nabídce produktů a služeb a cílí jak na potenciální i stávající zákazníky. Nejstarším „reklamním nosičem“ je bezpochyby hlas.  

Co je psychologie prodeje? 

Psychologie prodeje se zabývá faktory, které ovlivňují nákupní chování člověka. Vychází z obecné psychologie a znalosti o lidské psychice a chování využívá ve svůj prospěch. Pracuje s lidskými potřebami, jako je láska, popularita, uznání, zdraví, peníze, moc apod. a využívá emoce i racionální argumenty – skvěle se totiž doplňují

Obchodníci, majitelé firem, marketéři, copywriteři a další profese – ti všichni (a nejen oni) se snaží prodat a psychologii prodeje využívají, ať už vědomě, nebo nevědomky. Reklama je zkrátka mocný nástroj, který je ovšem potřeba v určitých oblastech regulovat, nebo přímo zakazovat. Od toho tu je zákon o regulaci reklamy a etický kodex reklamy. Níže si je představíme. 

Reklamu ovlivňuje zákon o regulaci reklamy 

Omezení pro reklamu vychází ze zákona o reklamě, resp. ze zákona o regulaci reklamy. Ten reguluje nebo zakazuje určitá témata a má za úkol ochránit spotřebitele před nekalými praktikami. 

Jaké oblasti jsou regulované nebo přímo zakázané? 

Zákon o regulaci reklamy zakazuje například: 

 • reklamu na výrobky nebo služby, jejichž prodej je v rozporu s právními předpisy, 
 • šíření nevyžádané a obtěžující reklamy, 
 • reklamu šířenou na veřejně přístupných místech (mimo provozovnu) jinak než skrz reklamní nebo propagační zařízení. 

Dále zákon o reklamě reguluje

 • tabákové výrobky, 
 • alkohol, 
 • hazardní hry, 
 • zbraně a střelivo, 
 • potraviny a kojeneckou výživu, 
 • léčivé přípravky, 
 • zdravotnické prostředky, 
 • darování lidských buněk a tkání, 
 • veterinární léčivé přípravky, 
 • přípravky na ochranu rostlin, 
 • dočasné užívání ubytovacího zařízení a rekreačních služeb, 
 • činnost v pohřebnictví. 

Některé okruhy témat mají také věkové omezení reklamy hranicí 18+. 

Reklama zároveň nesmí

 • být v rozporu s dobrými mravy – sem patří třeba klamavá a manipulativní reklama,  
 • obsahovat diskriminaci – rasy, náboženství a pohlaví, 
 • ohrožovat mravnost a snižovat důstojnost – sem patří i sexistická reklama, 
 • obsahovat prvky pornografie, 
 • obsahovat násilí nebo využívat motiv strachu. 

Při tvorbě reklamy myslete i na etický kodex reklamy 

Rada pro reklamu vzniklá v roce 1994 vydala etický kodex reklamy za účelem tzv. samoregulace reklamy v Česku. Jde o pravidla a normy chování na reklamním trhu. Reklama by měla být pravdivá, čestná a slušná. I když není možné vymáhat dodržování etického kodexu reklamy soudem, mělo by být v zájmu firem podle něj komunikovat, aby se nezprotivily svým zákazníkům. Znění etického kodexu reklamy si můžete přečíst v Mediálním slovníku na Mediaguru.cz 

Pravidla, regulace a zákazy platí i v online prostoru 

Výše uvedená pravidla se kromě offline reklam samozřejmě týkají i online reklam, kde se placená reklama stává kvůli klesání organického dosahu čím dál důležitější. Například na Facebooku používá placenou reklamu podle serveru Invoca.com 93 % marketérů. Facebook (Meta) má dlouhodobě definované tzv. zásady pro reklamu společnosti Meta. V online prostoru vám kromě pokuty může hrozit nejen zablokovaná konkrétní reklama, ale i celý reklamní účet. Na to je třeba při správě PPC reklam nebo jiných forem online propagace dávat pozor a nespouštět žádnou reklamu, která by mohla, třeba i omylem, některé pravidlo porušovat.  

Zákon o regulaci reklamy i etický kodex reklamy se zkrátka vyplatí mít na paměti vždycky, když chcete propagovat svoje produkty a služby, abyste netrávili čas nad něčím, co ve výsledku nebudete moci použít.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *