Co všechno zahrnuje franšíza? Proč je tak výhodný?

Franšíza je spolupráce dvou podnikatelských subjektů, která je vymezena franchisingovou smlouvou. V té se franšízor zavazuje, že poskytne své know-how, technickou podporu i povolení užívat svou značku franšízantovi. Ten musí zaplatit určitý vstupní poplatek a případně další průběžné poplatky, strpět kontrolu ze strany franšízora a splnit spoustu dalších podmínek. Na druhé straně je mu ale výrazně usnadněn vstup na trh.

Franšízový balíček

Spolupráce s franšízorem je založena zejména na smlouvě s ním uzavřené, která stanoví všechna základní práva a povinnosti obou stran. Kromě smlouvy však franšízor poskytuje kompletní sadu dokumentů, která se nazývá franšízový balíček, což naznačuje kompletní koncept podnikání, který franchisor navrhuje.

Složky franšízového balíčku

Franšízový balíček se skládá hlavně z:

  • Ochranná známka: při uzavření franšízové smlouvy získává franšízant licenci na ochrannou známku poskytovatele franšízy (za kterou musí obvykle zaplatit stanovenou částku). Ochranná známka je velice důležitá, protože odlišuje danou značku od ostatních. S tím se pojí také povinnosti dosáhnout minimálně takové kvality, aby nedošlo k ohrožení dobrého jména společnosti, která ochrannou známku poskytuje.
  • Know-how: franšízor předá své odborné znalosti související s produkcí daného výrobku či služby. Získání know-how může být zdlouhavý proces, proto si také tímto franšízant usnadní svůj vstup na trh. Toto know-how se může týkat několika oblastí, například distribuce produktů, může jít též o obchodní koncept.
  • Provozní příručka: v ní je obsažen podrobný popis pravidel, kterými je podmíněna franšízová spolupráce. Její součástí je obvykle také dohoda o zachování obchodního tajemství. Obsah příručky se může lišit v závislosti na ekonomickém odvětví, ve kterém franšízor a franšízant podnikají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *