Nové napájecí zdroje pro LED s bluethooth

Svět moderní techniky je každým rokem vždy o něco dál. Zažíváme léta úžasného vývoje, kdy co platilo dnes, už nemusí platit zítra. Například napájecí zdroje pro LED s rozhraním Bluetooth. Ano, zařízení pro rádiový přenos je dnes téměř všude. Doba pokročilé miniaturizace, která zároveň tlačí na cenu, je tu s námi již nějaký pátek. Využití tohoto modulu i u napájecího zdroje pro LED vítanou novinkou. Díky tomu je tvorba osvětlovacích systému zase o něco jednodušší a nabízí dosud nevídané možnosti. Pokud k tomu přidáme standard pro přenos dat, zmíněný Bluetooth, pak získáme možnost tvorby funkčních, neopakovatelných, snadno spravovatelných a ovladatelných pomocí oblíbených zařízení systémů osvětlení budov, hal, místností a mnoho dalšího.

Obsah

Proč Bluetooth

Známý interface je již řadu let například u sluchátkových sestav. Dalším využitím je emulace virtuálního sériového portu UART, který umožňuje přenos dat mezi počítačem a smartphonem. Svého času absolutní bomba, která nahradila u mobilních zařízení oblíbený Infraport.

Dnešní trend najdeme v oblasti zařízení, které bezdrátově komunikují v síti. Jde například o IoTIndustry 4.0 nebo inteligentní budovy. Toho si nemohli nevšimnout i společnosti zabývající se vývojem tohoto rozhraní, tudíž se Bluetooth snadno šíří technologiemi dál. Své využití tak dnes má i v audio systémech, u energeticky úsporných řešení napájených z baterií nebo z obnovitelných zdrojů.

Bluetooth v sítí MESH

Rozhraní Bluetooth umožňuje hlavně spojení typu bod-bod. Dříve jsme se mohli setkat i s vytvářením lokálních sítí PAN – Personal Area Network, ale jejich používání nemělo dlouhého trvání. Sítě měli značně omezenou přenosovou rychlost a nenabízelo o mnoho více možností.

Za to nový Bluetooth 4.0 umožňuje vytváření mesh sítí. Zcela zásadní pro tuto technologii je takřka neomezený dosah, jelikož předávaná data mohou být ze základního zařízení do uzlu sítě a následně pak z uzlu do uzlu. V síti mesh je uzlem považováno libovolné zařízení, které může mít jakoukoliv funkci v rámci sítě, včetně předávání dat. Jde o funkce přepínače, spínače, zobrazovače, čidla a podobně.

Síť mesh oceníte především v komunikaci v rámci inteligentní budovy. Neomezené pokrytí umožňuje přenášet data z patra do patra, z místnosti do místnosti, a to vše bez nutnosti jakéhokoliv kabelu. Předností je také snadná modifikace takové sítě. Protokol Bluethooth je velmi dobře zabezpečený, obsahuje tak autentizaci zařízení i šifrování dat, takže je vhodným adeptem pro zařazení do sítě. Proniknutí do vytvořené sítě zvenčí je takřka nemožné.

MEAN WELL – Napájecí zdroje pro bezdrátovou komunikaci

Vývojáři světového výrobce napájecích zdrojů Mean Well se zaměřili na napájecí zdroj pro LED, které vybavili programovatelným komunikačním modulem Bluetooth Low Energy 4.0. Tím si otevřeli cestu k ovládání osvětlení pomocí chytrých telefonů, tabletů, počítačů a dalšími zařízeními. Rádiový movudl přímo v napájecím zdroji výrazně zjednodušil systém řízení osvětlení, takže řízení v podstatě probíhá v samostatném napájecím zdroji.

Napájecí zdroje byly vyvinuty společně se společností Casambi, což je přední evropský výrobce. Cílem této spolupráce bylo vyvinout zdokonalené řešení mesh sítě Bluetooth. Společnost Casambi dodala své komunikační moduly, které společně integrovali do napájecích zdrojů řady LCM-25/40/60BLE. Ty mají možnost nastavení výstupního proudu v rámci výkonu. Tento jev pak umožňuje napájet různě spojené LED za pomoci stejných zdrojů. Celý tento proces je možný hned po nastavení výstupního proudu. Dostupné kombinace proudu a napětí zátěže jsou pro usnadnění umístěny na krytech jednotlivých modelů.

Výhody napájecích zdrojů z řady LCM:

  • Možné napájet LED v různých konfiguracích
  • Přepínačem DIP dobře nastavovaný výstupní proud/napětí
  • Plastový kryt, třídy II.
  • Aktivní mechanismus PFC
  • Stmívání osvětlení pomocí Bluetooth a tlačítka
  • Až 90% energetická účinnost
  • Výrazné zabezpečení před zkratem, přehřátím i přepětím
  • MTBF > 50 000 h
  • Odolnost vůči přepětí v síti do 2 kV (L-N)

Pro realizátora instalací i servisního technika je výrazným usnadněním možnost změny parametrů výstupního proudu a napětí. Realizátorovi instalací produkt výrazně umožňuje snížit počet různých zařízení v systémech osvětlení nebo ve skladu. Servisní technik má usnadněnou práci v tom, že v případě výměny poškozeného napájecího modulu za nový nebo případná změna konfigurace napájených LED technologií, je spojena pouze s nastavením proudu zátěže. Odpadá tak nutnost mít mnoho modulů pro různé varianty zapojení. Oba zmíněné modely mohou být úspěšně používány v realizacích osvětlení jak uvnitř, tak i vně libovolných budov.

Jaké jsou možností řízení osvětlení

Speciální aplikace od firmy Casambi je ideální pro řízení napájecího zdroje LED. Ta totiž umožňuje seskupovat napájecí zdroje, časovače, nastavovat scény i závislosti. Zároveň ale můžete napájecí zdroje obsluhovat zařízeními, které jsou kompatibilní s komunikačním protokolem, který pro tyto účely vyvinula opět samotná společnost Casambi. Jsou jimi například spínače nebo čidla světla, díky kterým můžete libovolně rozšiřovat dosah sítě a tím vytvářet ucelené personalizované inteligentní osvětlovací systémy. Lze také vytvářet složité algoritmy pro řízení osvětlení, které se mohou zaměřovat na estetickou stránku produkovaného osvětlení nebo například na výraznou úsporu energie. Možností je ale daleko více.

Napájecí zdroje mají také kromě možnosti správy i volně programovatelný vstup připojovaný tlačítkem k nulovému vodiči energetické sítě. Vstup lze jednoduše naprogramovat tak, aby řídil bezprostředně připojený napájecí zdroj a zároveň také celou skupinu či všechny napájecí zdroje. Dále díky tomu umožní zapnout i vypnout jak celou skupinu osvětlení, tak i jednotlivá světla, nebo změnit kompletně celou scénu.

Pokud se vrátíme k síti mesh Bluetooth Low Energy 4.0, pak ta pracuje ve variantě vyvinuté také společností Casambi v samo se organizujícím režimu. To oprošťuje uživatele i techniky od nutnosti složitého nastavování sítě. Pokrytí sítě je zde maximalizováno zařízeními, které v této síty pracují, a to bez nutnosti používat další brány nebo můstky. Celá aplikace od Casambi pak slouží k řízení práce napájecích zdrojů, napájených světelných zdrojů a může být propojena i s cloud úložištěm, které uloží veškerá data i reportování statusů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Produkty značky MEAN WELL nám výrazně ulehčují život. V případě, že se budete zajímat o vytváření instalací osvětlení pro inteligentní budovy, pak rozhodně zařízení této značky stojí za zmínku. Vynikají nejen kvalitou, ale především dlouhověkostí a multifunkčními technologiemi, které oceníte především při každodenním používání. Společně s aplikací od společnosti Casambi budete mít vše pevně pod kontrolou a navíc si můžete ulehčit práci sobě i ostatním technikům při práci v síti. Vše lze díky tomu ovládat na dálku, což ušetří čas, energii i peníze.

Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám zodpovíme každou nejasnost. Pro spínané zdroje MEAN WELL navštivte náš e-shop www.eshop-meanwell.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *